O firme Drevo Čorba

Firma Ing. Dušan Čorba so sídlom v Giraltovciach, okres Svidník vznikla v roku 1991 zápisom do živnostenského registra za účelom kovoobrabania, frézovania a sústruženia.

V roku 2014 živnostník Ing. Dušan Čorba rozšíril živnosť o piliarsku výrobu. Od tohto času sa firma zaoberá spracovaním ihličnatej a listnatej drevnej hmoty, výrobou a priamym predajom širokého sortimentu stavebného reziva.

Víziou blízkej budúcnosti je rozšírenie portfólia ponúkaných produktov o výrobu palivového reziva (štiepané drevo a drevene brikety).

Víziou ďalšej budúcnosti je výroba stolárskeho reziva ().

 

Firma pôsobí vo vlastných priestoroch v Hanušovciach nad Topľou, okres Vranov nad Topľou. Celkový obsah plochy vo vlastníctve firmy je 1 ha s dvomi výrobnými halami o rozmeroch 2 150 m2 a 3 800m2. Už od je vzniku firma prechádza mnohými pozitívnymi zmenami a úpravami..
Drevene výrezy sa spracúvajú na uhlovej píle UPD 100 SK, ktorá produkuje kvalitné ostro hranné rezivo. Spracúvame hmotu, ktorá sa ťaží v blízkom okolí.
Medzi našich najvýznamnejších odberateľov patria stavebné firmy, stavbári a mnoho ďalších odvetví v najrôznejších oblastiach výroby a predaja.